Kisserup Tuse Næs 4300 Holbæk

 

 Vaerket streget

KISSERUP VANDVÆRK I/S

 

KISSERUP VANDVÆRK Amba.

GENERALFORSAMLING 2024

Se på Pdf

Kisserup Vandværks generalforsamling afholdes mandag d. 29 April 2024 kl. 19.00 i Udby Forsamlingshus.

 

D A G S O R D E N.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Godkendelse af budget.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter – på valg er følgende:
Michael Henriksen -- modtager genvalg.
Asger Bek – modtager genvalg.
Per Bo Jacobsen ( suppleant ) modtager genvalg.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er følgende:
John T. Pedersen -- modtager genvalg.
Jakob Hansen (suppleant) – modtager genvalg

7 Indkomne forslag

8 Eventuelt.

 

Ingen PFAS i drikkevandet fra Kisserup Vandværk.

Vi har fået taget vandanalyser i november.
Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i drikkevandet.
Forbrugerne kan med ro i sindet drikke vores vand.
Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier blandt andet PFAS-forbindelser, er taget afgang vandværk og/eller ved forbrugernes vandhaner.
Kisserup Vandværk
Claus Olsen

 

Formandens beretning om driftsåret 2022
Se den/udskriv på PDF

Dagsorden og referat fra generalforsamlingen 2023
Se/udskriv den her

 

DRIFT
Normal

 

! HUSK !
At meddele ejerskifte og adresseændring samt ændringer i Mail adresse og telefon nr.
At klage over årsopgørelsen skal ske skriftligt inden 1. Juni

SMS
Vandværket kan ikke modtage sms

 

Opkrævning
Der udsendes Årsopgørelse og a/c opkrævning til betaling primo Marts hvert år.

Aflæsning af vandmåler
Vandmåleren skal aflæses  hvert år 31/12 – Selvaflæsningskort udsendes hvert år medio december.
Der vil så være åben for indberetning af måleraflæsning, klik fanen "Selvaflæsning"

 

Kontakt værket:
Telefontid
Tirsdag 8.00 - 9.30 Tlf. 20 87 54 10
Mail: Klik her (ikke til driftforstyrelser og ledningsbrud)
Uden for telefontiden modtages meddelelser om driftforstyrelser og ledningsbrud mv.