Kisserup Tuse Næs 4300 Holbæk

 

 Vaerket streget

KISSERUP VANDVÆRK I/S

 

 

Formandens beretning om driftsåret 2021
Se den/udskriv på PDF

Dagsorden og referat fra generalforsamlingen 2022
Se/udskriv den her

 

DRIFT
Normal

 

! HUSK !
At meddele ejerskifte og adresseændring samt ændringer i Mail adresse og telefon nr.
At klage over årsopgørelsen skal ske skriftligt inden 1. Juni

SMS
Vandværket kan ikke modtage sms

 

Opkrævning
Der udsendes Årsopgørelse og a/c opkrævning til betaling primo Marts hvert år.

Aflæsning af vandmåler
Vandmåleren skal aflæses  hvert år 31/12 – Selvaflæsningskort udsendes hvert år medio december.
Der vil så være åben for indberetning af måleraflæsning, klik fanen "Selvaflæsning"

 

Kontakt værket:
Telefontid
Tirsdag 8.00 - 9.30 Tlf. 20 87 54 10
Mail: Klik her (ikke til driftforstyrelser og ledningsbrud)
Uden for telefontiden modtages meddelelser om driftforstyrelser og ledningsbrud mv.