Kisserup Tuse Næs 4300 Holbæk

 

KISSERUP VANDVÆRK I/S

GENERALFORSAMLING 2021

Kisserup Vandværks generalforsamling afholdes
Mandag d. 14 Juni 2021 kl. 19.00 i Udby Forsamlingshus.

 

D A G S O R D E N.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af regnskab. Se regnskab

4. Godkendelse af budget.  Se budget

5. Valg af bestyrelse og suppleanter – på valg er følgende:
Claus Olsen -- modtager genvalg.
Klaus Olesen – modtager genvalg.
Per Bo Jacobsen ( suppleant ) modtager genvalg.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er følgende:
Dennis Rasmussen -- modtager genvalg.
(suppleant) –

7. Eventuelt.

 

 

 

DRIFT
Normal

 

! HUSK !
At meddele ejerskifte og adresseændring samt ændringer i Mail adresse og telefon nr.
At klage over årsopgørelsen skal ske skriftligt inden 1. Juni

SMS
Vandværket kan ikke modtage sms

 

Opkrævning
Der udsendes Årsopgørelse og a/c opkrævning til betaling primo Marts hvert år.

Aflæsning af vandmåler
Vandmåleren skal aflæses  hvert år 31/12 – Selvaflæsningskort udsendes hvert år medio december.
Der vil så være åben for indberetning af måleraflæsning, klik fanen "Selvaflæsning"

 

Kontakt værket:
Telefontid
Tirsdag 8.00 - 9.30 Tlf. 20 87 54 10
Mail: Klik her (ikke til driftforstyrelser og ledningsbrud)
Uden for telefontiden modtages meddelelser om driftforstyrelser og ledningsbrud mv.